چرم غزال
string(17) "/c/مردانه_1"
string(12) "مردانه"
string(15) "/c/اداری_2"
string(10) "اداری"
string(18) "/c/کیف-پول_7"
string(13) "کیف پول"
string(16) "/c/زنانه-_3"
string(11) "زنانه "
string(18) "/c/کیف-پول_6"
string(13) "کیف پول"
string(21) "/c/کفش-و-بوت_8"
string(16) "کفش و بوت"

چرم غزال

در سال 1377 تاسيس و فعاليت خودرا درزمينه توليد ، توزيع و فروش چرم طبيعي، کيف چرمي و مصنوعي آغاز نمود. شرکت آتي چرم غزال در طول سالها فعاليت مستمردرزمينه توليد چرم طبيعي - کيفهاي چرمي -اداري - تبليغاتي و با اتکا به مديريت روز پيوسته کوشيده است بسيار متفاوت باشد و سعي نموده بنا به ذوق و سليقه ايرانيان عمل نمايند.


کلیه حقوق سایت محفوظ می باشد.